Skip to content

Projectmanagement structuur & organisatie

Tijdens deze training staan we stil bij de basisprincipes van projectmanagement en verschillende relevante technieken die je kunt inzetten. Hoe
formuleer je samen met je opdrachtgever een heldere projectopdracht? Welke instrumenten zet je in voor een effectieve en realistische
projectplanning en -organisatie? Stap voor stap raak je vertrouwd met alle aspecten en bundel je het geheel in een overzichtelijk projectplan.
Het projectplan vormt de basis voor het managen van je project en de risico’s en onzekerheden daarin. Je reflecteert op je stijl van leidinggeven
en leert effectief conflicten te hanteren. Na dit onderdeel begrijp je bovendien de basisprincipes van teamontwikkeling. Theoretische inleidingen
worden afgewisseld met reflectie op je eigen project. Daarbij is veel ruimte voor discussie en intervisie.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Principes van projectmanagement
• Projectmanagementmethoden en hun toepassing
• Aanvaarding van de projectopdracht
• Opdrachtformulering en resultaatdefiniëring
• Projectafbakening
• Projectfasering en -planning
• Projectorganisatie
• Beheersen van tijd, kwaliteit, budget, organisatie en informatie
• Besluitvorming en resultaatgericht managen
• Management van risico’s
• Leiderschapsstijlen en teamontwikkeling

 

Processen: lean Green Belt

In dit onderdeel staat een interactief spel centraal, het ‘bedrijf’ GET REAL. Alle Lean-onderwerpen komen aan bod aan de hand van de 5 Leanfasen: Value, Value Stream, Flow, Pull, Perfection. Door dit uitgebreid te behandelen en na te spelen, wordt theorie in één klap praktijk. We
bepalen de klantwaarde, maken dit meetbaar en visueel en brengen dit zonder interrupties en verspillingen naar de klant op het moment dat die
erom vraagt. En met Kaizen-events zorgen we continu voor verbetering. Wat voor de organisatie resulteert in de optimale procesoplossing.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• De Lean-fasen
• Value: waarde & verspillingsanalyse
• Value stream mapping & Labelen
• Flow & balanceren van werk
• PULL & Kanban
• Continu Verbeteren
We bepalen tijdens de training de klantwaarde en maken deze meetbaar en visueel. Continu verbeteren door middel van Kaizen-events
garandeert de optimale procesoplossing binnen randvoorwaarden van de organisatie.
Deze training wordt uitgevoerd in samenwerking met een extern bureau.

 

Conflicthantering

In deze training leer je over je persoonlijke stijl van conflicthantering. Wat is jouw manier om fysiek én verbaal te ‘vechten’? Je leert effectiever te
variëren per situatie of conflictpartner. Je krijgt inzicht in het ontstaan en het verloop van conflicten en krijgt handvatten voor jouw praktijk, zodat
je een conflict op je werk in een gewenste richting kunt sturen.
Je ervaart hoe conflictjes ontstaan in een simulatiegame. In rollenspellen experimenteer je met nieuwe inzichten en alternatieve strategieën. Op
de tweede trainingsdag ervaar je met een vechtkunstexpert, hoe jouw fysieke gevechtjes in de workshop, lijken op de dialogen en discussies die
je met woorden op je werk hebt.
Je ontvangt veelvuldig feedback of wordt geconfronteerd met jouw gedrag.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• IJsberg van individu en persoonlijkheid
• De invloed is van (non-verbale) communicatie op interactie
• Verschillende conflictstijlen
• Feedback geven
• Krachtige complimenten
• Herkennen van en omgaan met conflicten